KATARZYNA
KLIMKIEWICZ-DEPLANO
Partner w Advicero. Licencjonowany doradca podatkowy od 2003 r. Specjalistka w zakresie doradztwa transakcyjnego. Katarzyna doradza w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Skontaktuj się
ALEKSANDRA
WOŚ
Doradca Podatkowy. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.
Skontaktuj się
JPK W
PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Przewiń w dół

TŁUMACZYMY STRUKTURY LOGICZNE

CO RAPORTUJEMY?

Co miesiąc do 25. dnia kolejnego miesiąca przedsiębiorcy raportują ewidencję VAT sprzedaży i zakupów. Na wezwanie organów skarbowych przedsiębiorcy raportują księgi rachunkowe.
ZAPOZNAJ SIĘ ZE STRUKTURĄ LOGICZNĄ
Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych
Rozwiń
Struktura logiczna przedstawiająca jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych Ściągnij plik PDF
Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego
Rozwiń
Struktura logiczna przedstawiająca jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego. Ściągnij plik PDF
Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego
Rozwiń
Struktura logiczna przedstawiająca jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego. Ściągnij plik PDF
Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
Rozwiń
Struktura logiczna przedstawiająca jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Ściągnij plik PDF
Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
Rozwiń
Struktura logiczna przedstawiająca jednolity plik kontrolny faktur VAT. Ściągnij plik PDF
STRUKTURA 1
Księgi rachunkowe
INFORMACJE NA TEMAT:
zestawienia obrotów i sald
Dziennika księgi głównej
ZAPISÓW NA KONTACH KSIĘGI GŁÓWNEJ
I KSIĄG POMOCNICZYCH ZE SZCZEGÓŁOWOŚCIĄ
CO DO POJEDYNCZEGO KSIĘGOWANIA.
Wykazywanie danych zgodnych z informacjami przechowywanymi w dotychczas używanych systemach podmiotu,bez wymogu tworzenia nowych kodów, struktur czy opisów tych danych.
Masz więcej pytań? zapisz się na szkolenie
STRUKTURA 2
Wyciąg bankowy
Oddzielne pliki do każdego odrębnego rachunku bankowego.
Szczegółowe zapisy wyciągu bankowego wraz z końcowym saldem.
Saldo ze znakiem:
„+” interpretowane jako środki znajdujące się na rachunku,
„-” interpretowane jako zobowiązanie wobec banku.
Analogicznie kwoty operacji ze znakiem:
„+” jako wpływ na rachunek bankowy,
„-” jako zmniejszenie stanu środków na rachunku bankowym.
W obecnym momencie do raportowania wyłącznie rachunki z numerem IBAN. Rachunki o innym standardzie będą możliwe do raportowania w przyszłości.
Masz więcej pytań? zapisz się na szkolenie
STRUKTURA 3
Magazyn
Oddzielny plik na każdy odrębny magazyn.
Zawiera informacje dotyczące poszczególnych ruchów magazynowych w podziale na:
przyjęcie z zewnątrz,
wydanie na zewnątrz,
rozchód wewnętrzny oraz
przesunięcia międzymagazynowe.
Planowane jest wprowadzenie do struktury dodatkowych sekcji, m.in. przyjęcie wewnętrzne.
Masz więcej pytań? zapisz się na szkolenie
STRUKTURA 4
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
Raportowanie co miesiąc.
Zawiera:
Ewidencję sprzedaży obejmującą wszystkie pozycje sprzedażowe oraz nabycia, dla których podmiot jest zobowiązany naliczyć podatek należny, czyli m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
Ewidencję zakupu obejmującą wszystkie nabycia, które są uwzględniane w deklaracji VAT.
Odzwierciedla pola deklaracji VAT i zawiera informacje transakcji zawartych w ewidencji prowadzonej dla tej deklaracji.
Masz więcej pytań? zapisz się na szkolenie
STRUKTURA 5
Faktury VAT
DOTYCZY WYŁĄCZNIE FAKTUR VAT SPRZEDAŻOWYCH.
Do raportowania:
faktury sprzedażowe,
korygujące,
zaliczkowe, a także
pozostałe dokumenty zrównane z fakturą.
Zawiera szereg pól nieobligatoryjnych
Niektóre z pól mogą być niewymagalne w zależności od wartości innych pól.
Zdefiniowanie okresu, do którego powinna wchodzić dana faktura
Struktura ta nie musi uzgadniać się do deklaracji VAT-7.
Masz więcej pytań? zapisz się na szkolenie

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ O JPK

JPK - KORZYŚCI
Efektywne wdrożenie raportowania w formie JPK pozwoli m.in. na:
 • zminimalizowanie prawdopodobieństwa przeprowadzenia kontroli przez organy podatkowe
 • sprawdzenie efektywności działania procesów biznesowych,
 • zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności związanej z potencjalną kontrolą podatkową
 • ułatwienie komunikacji z organami skarbowymi w związku z ujednoliceniem sposobu prezentacji dostarczanych danych księgowych,
 • uniknięcie ewentualnej kary porządkowej wynoszącej do 2.800 zł w związku z bezzasadną odmową przedstawienia ksiąg lub dowodów księgowych
 • uniknięcie przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe spółki ryzyka wpisu do Krajowego Rejestru Karnego oraz kary grzywnyw związku z próbą uznania przez organy podatkowe,że doszło do przestępstwa skarbowego
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA JPK?
Nowe wymagania będą wkrótce dotyczyć wszystkich podatników. Wskazujemy potencjalne obszary przygotowań:
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie JPK
 • identyfikacja i weryfikacja źródeł danych, które należy udostępnić organom skarbowym
 • wdrożenie procedur związanych z efektywnym nadzorem nad bieżącym ewidencjonowaniem faktur oraz innych dokumentów księgowych
 • generowanie i weryfikacja poprawności wygenerowanych JPK
 • wprowadzenie ewentualnych zmian w systemach raportowania podatkowego

Twój JPK

SPRAWDŹ OSOBISTY HARMONOGRAM

W roku 2014 zatrudniali Państwo średniorocznie
PYTANIE
1
2
3
4
5
6
Od 1 stycznia 2018 r. jesteś zobligowany do comiesięcznego składania rejestrów VAT sprzedaży i zakupów. Obowiązek składania podatkowej księgi przychodów i rozchodów/ewidencji przychodów/ksiąg na wezwanie organów podatkowych powstaje od 1 lipca 2018 r.
* Powyższa kwalifikacja ma charakter poglądowy, w celu potwierdzenia Państwa obowiązków w zakresie raportowania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego, prosimy o kontakt: office@advicero.eu
Od 1 stycznia 2017 r. jesteś zobligowany do comiesięcznego składania rejestrów VAT sprzedaży i zakupów. Obowiązek składania ksiąg na wezwanie organów podatkowych powstaje od 1 lipca 2018 r.
* Powyższa kwalifikacja ma charakter poglądowy, w celu potwierdzenia Państwa obowiązków w zakresie raportowania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego, prosimy o kontakt: office@advicero.eu
Od 1 stycznia 2017 r. jesteś zobligowany do comiesięcznego składania rejestrów VAT sprzedaży i zakupów. Obowiązek składania ksiąg na wezwanie organów podatkowych powstaje od 1 lipca 2018 r.
* Powyższa kwalifikacja ma charakter poglądowy, w celu potwierdzenia Państwa obowiązków w zakresie raportowania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego, prosimy o kontakt: office@advicero.eu
Od 1 lipca 2016 r. jesteś zobligowany do comiesięcznego składania rejestrów VAT sprzedaży i zakupów oraz na wezwanie organów podatkowych składania ksiąg.
* Powyższa kwalifikacja ma charakter poglądowy, w celu potwierdzenia Państwa obowiązków w zakresie raportowania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego, prosimy o kontakt: office@advicero.eu